Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Πρόεδρος Μαρτέκας Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος  Μαυραγάνης Ιωάννης
Γραμματέας Τσέλιου Χριστίνα
Ταμίας Μακρής Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας Κάππας Ιωάννης
Βοηθός Ταμία Πλαστήρας Ιωάννης
Μέλος Δημάκας Δημήτριος
Μέλος Κάππα Ευσταθία
Μέλος Κουλοπούλου Αθηνά