Έργο Συλλόγου Αρτοτινών

Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και των κοινωνικών σχέσεων των μελών της και η με κάθε τρόπο συμπαράσταση στην κοινότητα Αρτοτίνας.

Η προστασία και η προβολή του φυσικού κάλλους, του ιστορικού και λαογραφικού πλούτου της Αρτοτίνας καθώς και η ενίσχυση του Ιστορικού και λαογραφικού της Μουσείου με την συγκέντρωση και συντήρηση των στοιχείων της ιστορίας και Λαογραφίας της Αρτοτίνας.

 Η συνεργασία με Συλλόγους των οποίων τα μέλη κατάγονται από την Δωρίδα,την Φωκίδα και την Στερεά Ελλάδα για την ναποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων.

 

Ενδεικτικά μέσα για την υλοποίηση των σκοπών της μπορεί να είναι:

-Η λειτουργία του εντευκτηρίου και η λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.

-Η οργάνωση Πολιτιστικών, Αθλητικών εκδηλώσεων, εκδρομών και χορων και δραστηριοτήτων για την νεολαία με ναυαρχίδα τα Διάκεια.

-Η Έκδοση εφημερίδας, βιβλίων και γενικότερα εντύπων που αφορούν στην ιστορία και λαογραφία της Αρτοτίνας.

-Η διοργάνωση, διαλέξεων, συμποσίων και συνεδρίων.

-Η Εκτέλεση κοινωφελών έργων στην Αρτοτίνα.

-Η συμμετοχή στην Ομοσπονδία Βορειοδυτικής Δωρίδας.