Παραδοσιακός γάμος

 

Παρακολουθήστε videos τα οποία προβάλλουν την Αρτοτίνα,το χωριό μας, τα αξιοθέατα του, καθώς και τα έθιμα μας τα οποία παρουσιάζονται στις εορτές μας.

Αρτοτίνα
Aρτοτίνα το Χωριό