Διεύθυνση:
Έδρα Συλλόγου στην Αττική : Αλκέτου 56 Βύρωνας. ΤΚ 16232
Το Χωριό: Aρτοτίνα, Δωρίδας. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.
Τηλέφωνο:
2107655568
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)