Ήρωες

Η Αρτοτίνα Δωρίδας αποτελεί πατρίδα πολλών οπλαρχηγών της επανάστασης του 1821.

Μεταξύ αυτών να αναφέρουμε τους Αθανάσιο Διάκο, Λουκά Καλιακούδα, Αντώνη Κοντοσόπουλο, Ιωάννη Ρούκη, Ανδρίτσο Σαφάκα, Δήμο Σκαλτσά καθώς και τον  Ιωάννη Φαρμάκη.

Οι οπλαρχηγοι της Αρτοτίνας τιμούνται ως ήρωες καθώς επέδειξαν αυτοθυσία στην διάρκεια διεξαγωγής του εθνικοαπελευθερωτικού αγωνα.